Home » รักในเงาร้าย by น้ำว้า
รักในเงาร้าย น้ำว้า

รักในเงาร้าย

น้ำว้า

Published
ISBN :
Paperback
470 pages
Enter the sum

 About the Book 

เพราะพีสาวกำลังทุกขทรมานแสนสาหัสจากการหายตัวไปของคนรัก นิธินธน จึงเอาตัวเขาแลกเพือออกตามหาปมปริศนาทียังไมถูกคลีคลาย ทวายิงเขาใกลปมแหงปริศนา ความตายกยิงเขามาทักทายใกลตัว เธอคงจะไมมีวันรอดชีวิต หากไมใชเพราะเขาชวยเอาไว ภาสูร เจานายจอมโหดยอมกุสัญญาหมัMoreเพราะพี่สาวกำลังทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากการหายตัวไปของคนรัก นิธินธน์ จึงเอาตัวเข้าแลกเพื่อออกตามหาปมปริศนาที่ยังไม่ถูกคลี่คลาย ทว่ายิ่งเข้าใกล้ปมแห่งปริศนา ความตายก็ยิ่งเข้ามาทักทายใกล้ตัว เธอคงจะไม่มีวันรอดชีวิต หากไม่ใช่เพราะเขาช่วยเอาไว้ ภาสูร เจ้านายจอมโหดยอมกุสัญญาหมั้นหลอกๆ เพื่อกันเธอออกห่างจากอันตราย เขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้เธอรอดพ้นจากปมร้าย แม้สุดท้ายต้องฝืนตัดใจจาก แต่เธอกลับเดินหน้าเพื่อพิสูจน์ความลับและความรักที่เก็บซ่อนในใจเขา เดิมพันครั้งนี้แม้ต้องแลกชีวิตและหัวใจ เธอก็พร้อมจะเสี่ยง อยากจะรู้นักว่าแรงแห่งรักจะทำให้เขาอดรนทนได้หรือเมื่อคนที่เขารักและห่วงสุดหัวใจกำลังตกอยู่ในเงื้อมมือมัจจุราช!